Giới tính:

Cân nặng (kg):

Số lít đã uống:

Độ cồn theo đơn vị %(ví dụ bia Hà Nội 4.5% thì nhập 4.5):

Sau bao nhiêu giờ?


Tham khảo:
[1] 3 mức phạt nồng độ cồn với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp từ 2020
[2] How to Calculate Blood Alcohol Content (Widmark Formula)